Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Masalah Kongo, Aljazair, Kuba dan Laos

Tentang ko-eksistensi dan perlucutan senjata

a. Masalah Kongo.

Rakyat Indonesia menyokong penuh perjuangan kemerdekaan Rakyat Kongo menuntut dihormatinya kedaulatan dan kemerdekaan Kongo dan menentang campur-tangan asing seperti ditegaskan oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno sebagai berikut :

Keadaan di Kongo yang sangat disesalkan adalah langsung disebabkan oleh imperialisme dan tidak disebabkan oleh berakhirnya imperialisme itu. Imperialisme berusaha untuk mempertahankan kedudukannya di Kongo, berusaha untuk dapat memutungkan dan melumpuhkan negara baru itu. Itulah sebabnya Kongo berkobar.

Tentang ko-eksistensi dan perlucutan senjata

Masalah Kongo yang merupakan masalah kolonialisme dan imperialisme, harus diselesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah saya uraikan tadi. Kongo adalah negara yang berdaulat. Hendaknya kedaulatan itu dihormati.

Ingatlah : kedaulatan Kongo tidak kurang daripada kedaulatan setiap bangsa yang diwakili dalam Majelis ini, dan kedaulatan ini harus dihormati secara sama. Dalam soal-soal dalam negeri Kongo tidak boleh ada campur tangan dan sama sekali tidak boleh ada bantuan baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi untuk menghancurkan negara ini.

b. Masalah Aljazair.

Rakyat Indonesia menyokong sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Rakyat Aljazair seperti ditegaskan oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno sebagai berikut : Sudah jelas sekali bahwa Rakyat Aljazair menghendaki kemerdekaan.

Maka adakanlah suatu Plebesit dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa Bangsa di Aljazair untuk menentukan kehendak Rakyat akan betapa akrab dan selaras hubungan-hubungan itu seharusnya. Plebesit hendaknya jangan mengenai soal kemerdekaan. Kemerdekaan itu sudah ditentukan dengan darah dan air-mata, dan pastilah akan berdiri suatu Aljazair yang merdeka.

c. Masalah Kuba dan Laos.

Rakyat Indonesia menyokong perjuangan Rakyat Kuba dan Rakyat Laos untuk kemerdekaan dibidang politik dan ekonomi.

Baca juga selanjutnya Tentang ko-eksistensi dan perlucutan senjata

Post a Comment for "Masalah Kongo, Aljazair, Kuba dan Laos"