Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Isi Prasasti Jayabupati Terdisi 40 baris dengan 4 Buah Batu

Isi Prasasti Jayabupati Terdisi 40 baris dengan 4 Buah Batu - Telah dijelaskan dari awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat pula dalam prasasti yang telah ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti itu terdiri atas 40 baris sampai memerlukan empat buah batu untuk menuliskannya. Keempat batu bertulis ini telah ditemukan pada aliran Sungai Cicatih di daerah Cibadak, Sukabumi. 

Tiga yang ditemukan di dekat Kampung Bantar Muncang, yang satu ditemukan di dekat Kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti itu adalah disusun dalam huruf dan bahasa Jawa Kuno. Keempat prasasti ini sekarang disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode D 73 (dari Cicatih), D 96, D 97 dan D 98. Isi ketiga batu pertama (menurut Pleyte):

D 73:
//O// Swasti shakawarsatita 952 karttikamasa tithi dwadashi shuklapa-ksa. ha. ka. ra. wara tambir. iri- ka diwasha nira prahajyan sunda ma-haraja shri jayabhupati jayamana- hen wisnumurtti samarawijaya shaka-labhuwanamandaleswaranindita harogowardhana wikra-mottunggadewa, ma-
D 96:
gaway tepek i purwa sanghyang tapak ginaway denira shri jayabhupati prahajyan sunda. mwang tan hanani baryya baryya shila. irikang lwah tan pangalapa ikan sesini lwah. Makahingan sanghyang tapak wates kapujan i hulu, i sor makahingan ia sanghyang tapak wates kapujan i wungkalagong kalih matangyan pinagawayaken pra-sasti pagepageh. mangmang sapatha.
D 97:
sumpah denira prahajyan sunda. lwirnya nihan.

Batu Prasasti Jayabupati


Terjemahan isi prasasti :

Selamat. Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari Hariang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda Maharaja Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuwanamandaleswaranindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa, membuat tanda di sebelah timur Sanghiyang Tapak. Dibuat oleh Sri Jayabupati Raja Sunda. Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di sungai ini jangan (ada yang) menangkap ikan di sebelah sini sungai dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak pada dua batang pohon besar. Maka dibuatlah prasasti (maklumat) yang dikukuhkan dengan Sumpah.

Sumpah yang diucapkan oleh Raja Sunda lengkapnya tertera pada prasasti keempat (D 98). Terdiri dari 20 baris, intinya menyeru semua kekuatan gaib di dunia dan disurga agar ikut melindungi keputusan raja. Siapapun yang menyalahi ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua kekuatan itu agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu ditutup dengan kalimat seruan, I wruhhanta kamung hyang kabeh (ketahuilah olehmu parahiyang semuanya).

Tanggal prasasti

Tanggal pembuatan Prasasti Jayabupati bertepatan dengan 11 Oktober 1030. Menurut Pustaka Nusantara, Parwa III sarga 1, Sri Jayabupati telah memerintah selama 12 tahun (952 - 964) saka (1030 -1042 M). Isi prasasti ini dalam segala hal menunjukkan corak Jawa Timur. 

Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar raja yang mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Darmawangsa. Tokoh Sri Jayabupati dalam Carita Parahiyangan disebut dengan nama Prabu Detya Maharaja. Ia adalah raja Sunda ke-20 setalah Maharaja Tarusbawa.

Baca juga selanjutnya di bawah ini :

Post a Comment for "Isi Prasasti Jayabupati Terdisi 40 baris dengan 4 Buah Batu"