Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cerita Kisah Gugurnya Basukarna atau Suryaputra

Cerita Kisah Gugurnya Basukarna atau Suryaputra  

Basukarno atau Suryaatmaja ialah kesatria keturunan Dewa, ayahnya Batara Surya dan ibunya Dewi Kuntitalibrata dari negara Mandura, semasa hidupnya Basukarna mengabdi kepada prabu Duryudana, ia selalu iri hati pada kesaktian dan keberhasilan Arjuna.

Basukarna

Basukarna

Beberapa kali Basukarna dibujuk oleh dewi Kunti agar mau mengumpul pada adik-adiknya Pandawa, tetapi jiwa kesatria yang telah tumbuh membara di hati Suryaputra atau Basukarna tak tergoyah oleh bujuk rayu siapapun walaupun itu ibunya sendiri yang menyarankan. 

Basukarna merasa hutang budi kepada Duryudana yang telah memberinya kenikmatan hidup maka dengan nyawanya Basukarna akan membalas kebaikan raja Astina di dalam perang Baratayuda, yang akhirnya Basukarna gugur terkena Pasupati panah Arjuna adiknya sendiri.

Baca juga cerita selanjutnya di bawah ini :

Post a Comment for "Cerita Kisah Gugurnya Basukarna atau Suryaputra "