Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PENTINGNYA BANDAR MASUKNYA ISLAM DI RI

PENTINGNYA BANDAR  MASUKNYA ISLAM DI RI 

Bandar-bandar yang ada di Indonesia memiliki peranan dan arti yang sangat penting dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Bandar adalah merupakan tempat berlabuh para kapal-kapal atau tempat pemberhentian dan persinggahan kapal-kapal dagang. Selain itu bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan.

Ditempat-tempat inilah para pedagang Arab, Persia, ataupun Gujarat memperkenalkan Islam kepada pedagang lain ataupun kepada penduduk setempat. Kemudian banyak penduduk disekitar bandar tertarik dan masuk Islam. Dengan demikian bandar menjadi pusat pertemuan, tempat pintu masuknya Islam ke Indonesia.

PENTINGNYA BANDAR  MASUKNYA ISLAM DI RI

Bahkan dalam perkembagan selanjutnya bandar menjadi pusat penyebaran agama Islam. Bandar-bandar tersebut umumnya berkembang menjadi kota, bandar-bandar penting di Indonesia antara lain ; Samudra Pasai, Perlak, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Gowa, Ternate, dan Tidore. 

Bandar-bandar tersebut bayak yang kemudian menjadi kerajaan, sehingga muncul pejabat-pejabat yang mengatur, seperti Bupati atau Raja. Dalam perkembangannya banyak para Bupati pesisir yang kemudian memeluk agama Islam. Karena pemimpinnya masuk agama Islam maka rakyatnyapun memeluk agama Islam.

Apalagi dalam agama Islam tidak mengenal budaya kasta, ditambah lagi adanya sifat toleran yang tinggi dari para mubaligh.Melalui cara-cara sesuai dengan budaya masyarakat para mubaligh memperkenalkan Islam.

Dengan demikian Islam mudah diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia antara lain dikarenakan (A Hasjmy,1989) ;

a. Islam adalah agama yang demokratis (tidak mengenal kasta).
b. Islam mudah dipelajari.
c. Islam disebar dengan cara damai ( tidak ada paksaan untuk masuk Islam),dalam hal ini Islam dapat berkembang melalui seni budaya yang digemari oleh masyarakat dan disampaikan secara damai.
d. Nabi Muhammad sebagai panutan Islam adalah merupakan manusia sempurna ( sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpi masyarakat).
e. Ajaran Islam sesui dengan fitrah manusia.
f. Islam adalah agama untuk semua manusia ( tak ada ayat yang bicara Islam untuk orang Arab).
g. Islam adalah sebagai agama pembawa rahmat (rahmat bagi alam).
h. Konsep Ketuhanan dalam Islam yang benar-benar sublim dan sempurna.
i. Islam mengatur kehidupan manusia menuju kebahagiaan.
j. Setiap muslim seluruh kehidupan manusia menuju bahagia.

Baca juga selanjutnya PERANAN KAUM PEDAGANG MASUKNYA ISLAM DI RI

Post a Comment for "PENTINGNYA BANDAR MASUKNYA ISLAM DI RI"